Vindsvåningar från A till ö


A

ABT06

En förkortning för ‚Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten)‚. Siffran 06 är helt enkelt en datering till det år då ABT reviderades. I avtal hänvisar man ofta till ABT06 för att slippa reglera alla detaljer i varje enskilt avtal.

Altan

Oftast en öppen, ej täckt uteplats uppburen på pelare, mur eller liknande. I en vindsvåning brukar altanen vara utskuren i takfallet. För att få ännu mer glädje av din altan så se om det går att ordna med en vattenkran på altanen. På det sättet blir det lättare att ta hand om sina blommor.

Armatur

Av latin armatura, ‚utrustning‚, ‚skydd‚. Används främst i olika tekniska sammanhang för mängden kringkomponenter som stöd för huvudfunktionen. Exempelvis lamparmatur, den del av en lampa som bland annat innehåller hållare för glödlampa, upphängningsanordning, elektriska anslutningsdon och annan teknisk utrustning som behövs för att ljuskällan ska fungera. Kranar i kök och badrum är ett annat vanligt exempel på armatur.

Axonometri

En 3-dimensionell ritning i icke perspektiv. Kan t.ex. användas för att åskådliggöra design- och inredningslösningar i din nya drömbostad på vinden.

B

Badrum en suite

Badrum i direkt anslutning till sovrum.

Biarea

Missbrukat uttryck som inte hör hemma i vindsvåningar. Se vidare ‚Golvyta/totalyta‚.

Boarea

Boarea är den yta i en lägenhet eller hus som är användningsbar för boende. För att ett våningsplan med snedtak ska mätas, måste takhöjden vara minst 1,9 m på en bredd av minst 0,6 m. Man mäter hela den golvyta där takhöjden är minst 1,9 m och finns det mer golvyta utanför denna gräns fortsätter man att mäta ytterligare 0,6 m ut i vardera riktning.

Bokal

En boendeform som kombinerar bostad och lokal, och vänder sig främst till småföretagare.

Burspråk

Utbyggt fasadparti, oftast försett med fönster. Vanligt förekommande i Stockholms 1800-talshus, däremot inte så ofta i vindsvåningar. Ger trevligt ljusinsläpp från flera håll.

Byggherre

Den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. Byggherren ansvarar för att bygglov finns och för att gällande lagstiftning följs.

Byggledare

Den som administrerar byggprojektet åt byggherren och bl.a. ansvarar för samordning, kostnadsstyrning, upphandling och uppföljning. Byggherren kan själv vara byggledare.

Byggmästare

Ansvarig byggentreprenör, ofta lokalt verksam.

D

Dressing room

Stor klädkammare som man kan gå in i, också kallad ‚walk in closet‚. Fick ordentligt genomslag i och med serien ‚Sex and the City‚ där Carries stora dröm var ett stort dressing room med specialbyggd förvaring för hennes älskade skor från Manolo Blahnik, Jimmy Choo och Louboutin.

E

Etagevåning

Lägenhet med flera våningsplan. Det är inte så ovanligt att en etagelägenhet är en ‚vanlig lägenhet‚ högst upp i huset som gjorts större genom att inreda den ovanför liggande vindsytan. Detta görs ofta när råvinden i huset inte är tillräckligt stor för att det ska löna sig att bygga vindsvåningar.

F

Fastighetsavgift

Varje lägenhet är en egen fastighet med fastighetsbeteckning och den taxeras ungefär som småhus. Nybyggda ägarlägenheter med värde år 2013 eller senare är helt befriade från fastighetsavgift i 15 år. Om de skulle ha betalat fastighetsavgift så skulle den ha kostat 6 825:-/år (småhus kostar 7 074:-/år).

Fransk balkong

Inåtgående fönsterdörr med ett utvändigt smidesräcke utan balkongplatta.

Franskt fönster

Dubbelfönster som går ner till golvet och inte har någon mittpost.

Frontespis

En fortsättning av fasaden förbi takfoten. På vinden brukar det bli en stor fin kupa med fasad- och takfönster. Detta ger ett fint ljus in i rummet.

G

Gnistskydd

Skydd i golvet runt öppna spisar eller kakelugnar som hindrar att gnistor från eldstaden sätter eld på trägolvet. Gnistskyddet blir ofta ett vackert tillägg till eldstaden och kan vara av t.ex. kalksten, skiffer eller granit.

Golvyta/Totalyta

Den totala golvytan i lägenheten, oberoende av vilken takhöjd det är, brukar kallas golvyta eller ibland totalyta. Se upp så att det inte är endast denna yta som anges i annonsen eller prospektet när du tittar på vindsvåningar.

H

Hanbjälke

Horisontell bjälke som utgör extra förstärkning av en takstol med stor spännvidd. Ibland låter man dessa bjälkar bli ett synligt inslag i vindsvåningens design och ibland väljer man att i så stor utsträckning som möjligt ‚bygga bort‚ dem för att de inte ska inkräkta på bostadens rymd och utformning i övrigt.

Hjärtvägg/Hjärtmur

Invändigt bärande vägg som löper i husets längdriktning.

Hålkäl

Konkav listprofil med halv- eller kvartscirkelformigt tvärsnitt. Ger vackert rundad övergång från vägg till tak.

I

Integrerad köksutrustning

Vitvaror bakom lucka i samma design som resten av köket. Vanligt förekommande i vindsvåningar då man ofta har en öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum. På detta sätt smälter köket in utan att ge alltför mycket ‚kökskaraktär‚ till de övriga sällskapsytorna.

Intresseregister

Vill du vara säker på att du får ta del av vårt unika utbud av vindsvåningar? Då ska du stå med i vårt intresseregister. Majoriteten av de vindsvåningar som vi förmedlar kommer aldrig ut på den öppna marknaden utan går direkt till kunderna i intresseregistret. Om du har bestämt dig för att köpa en Vind Under Produktion (V.U.P.) så kontakta oss. Vi vill gärna hjälpa dig att hitta hem! Skicka ett mail till info@sivkraft.se eller ring till kontoret på 08-660 44 60.

K

Kattvind

Litet och smalt utrymme längs sluttande vägg. Oftast används utrymmet till förvaring.

KNX

KNX-tekniken är en världsomfattande standard för alla applikationer i hem och fastighetsautomation, från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vatten kontroll, energi övervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio / video och mycket mer.

Kommod

Skåp med integrerat handfat. Kommoden har utvecklats till vår tids badrumsskåp.

Kungsbalkong

Balkong som hör till kungsvåning. Se vidare ‚Kungsvåning‚.

Kungsvåning

Kungsvåningen är översta våningen på ett flervåningshus med balkonger i fil längs hela huskroppen, en från fasaden indragen vindsvåning. Kungsvåning var ett vanligt förekommande stildrag i stadsarkitekturen i Stockholm under tidigt 1900-tal.

L

Lagfart

Som köpare av en ägarlägenhet betalar du stämpelskatt (lagfart) vid förvärv. Lagfartskostnaden är idag 1,5 % av köpeskillingen för fysisk person och 4,25 % för juridisk person.

LED/Lysdioder

LED (Light Emitting Diodes) alstrar ett ljus som är ett resultat av ett fysikaliskt fenomen som kallas elektroluminiscens. Fenomenet uppträder hos vissa material när de utsätts för elektromagnetisk strålning. På senare tid har LED kommit att ersätta såväl lysrör som glödlampor då det behövs ganska lite ström för att få lysdioderna att lysa. LED kan även användas i bärbara enheter och i bilar, husvagnar och båtar m.m.

N

NCS

Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. Färgsystemet används av allt från färgstyrning i produktutveckling och att säkerställa noggrannheten i målarfärgproduktion, till färgdesign i arkitektur och inredning.

Nisch

En inbuktning/urgröpning i mur/ vägg. Kan med fördel göras i en vindsvåning under byggnation. En bra inredningsarkitekt/ entreprenör eller mäklare kan se detta på ett tidigt stadium och föreslå hur utrymmet ska byggas på bästa sätt. Vindsvåningar har sämre förutsättningar för förvaring och då är det värdefullt att planera in nischer för förvaring/ stämningshöjare där det går.

Norrpil

På en situationsplan anger man väderstrecken med en pil åt norr.

 

P

Pantbrev

För att belåna fastigheten behöver du ta ut pantbrev. Pantbrevskostnaden är 2 % på det belopp du vill låna. Pantbreven följer fastigheten så när du säljer får din köpare överta dina pantbrev.

Penthouse

Till skillnad från vindsvåningen är ett penthouse inte belägen under ett sluttande tak och får därför en helt annan karaktär med raka väggar. Penthouse byggs på en platt grund högst upp i ett hus. Ofta med stora fönsterytor och ibland i två etage.

Planritning/Planskiss

En ritning i skala som beskriver lägenhetens layout och funktioner. Ett ovärderligt verktyg för vindsköpare när de ska sätta sig in i hur det nya boendet kommer att gestalta sig och om favoritsoffan får plats. Kan förekomma både med och utan möbler inritade.

Platsbyggd inredning/Platsbyggt kök

Ett kök eller inredning som ritats, designats och tillverkats för en speciell lägenhet. Används ofta i vindsvåningar då det finns så många vinklar och vrår att ta hänsyn till.

Mer info / bilder

Puts

Ett tunt ytskikt av bruk. Har använts som fasadmaterial sedan antiken. Används idag både in- och utvändigt för att skydda bakomliggande väggar samt för att ge en vacker yta. I en vindsvåning är ofta murstocken till öppna spisen och de s.k. ‚änglatrapporna‚ putsad (se vidare ‚Änglatrappa‚).

Mer info / bilder

R

Råvind

Oinredd vindsyta som ofta är oisolerad. I ett flerbostadshus i Stockholm brukar råvinden oftast användas till förvaring och ibland hyser den även hissmaskinrummet. Det finns ett starkt intresse för att omvandla råvindar till bostäder då kvm-priserna i Stockholms innerstad är höga och efterfrågan på bostäder stor. När en förening säljer råvinden förbättrar de sin ekonomi dels genom att stärka sina finanser med köpeskillingen och även genom att de ökar avgiftsunderlaget när de får in fler boende i huset. En liten positiv bieffekt brukar vara att energikostnaderna minskar då vinden efter byggnation blir mer välisolerad.

S

Sidofönster

Oftast smalt fönster i anslutning till ytterdörr.

Skala

Storleksförhållande på t.ex. en ritning. Ta gärna med en skalstock när du går på visning så blir det lättare att räkna ut de verkliga avstånden på planritningen, såvida ritningen är skalenlig.

Skalmått

Ritningar illustrerar byggnader och byggdelar i förminskad skala. Aktuell skala för en ritning framgår i skrivfältet och/eller i direkt anslutning till en detaljritning eller sektion. Observera att förminskade eller förstorade ritningar och detaljer inte är skalenliga, d.v.s. angiven måttskala stämmer inte eftersom ritningens storlek ändrats. Skala 1: 100 betyder att en centimeter på ritningen motsvarar 100 cm, d.v.s. 1 meter, i verkligheten.

Skalstock

En skalstock är en linjal med olika skalor för mätning på ritningar. De har en triangulär form och kan på så sätt bestå av sex olika skalor. Fördelningen av skalor kan variera mellan skalstockar, men på en skalstock som använder metersystemet förekommer oftast skalorna 1:100, 1:200, 1:400 och 1:500, då de är de mest använda.

Smyg

Väggkant mot en öppning, t ex fönstersmyg.

Split-level

Hus eller lägenhet där en våning eller rum är beläget halvvägs mellan två våningar.

Mer info / bilder

Spröjs

Spröjsverk är ett ramverk inom en fönsterbåge med flera rutor i till exempel fönster eller dörrar. De kan vara tillverkade i olika material men de mest vanliga är trä eller aluminium. Tidigare var spröjsverk nödvändiga eftersom det inte var möjligt att producera stora glasrutor. Idag används metoden som dekoration.

Stuck/Stuckatur

Stuck, efter italienska stucco, är ett samlingsnamn för olika blandningar av gips, marmormjöl och lim som används för att framställa dekorativa ytor och detaljer inom arkitektur och konst. Ett särskilt vanligt användningsområde för stuck är taklister och rosetter i interiörarkitektur. Tillämpat på detta sätt kallas stuck för stuckatur.

Stänkskydd

Skyddar väggen bakom köksutrustningen. Ett stänkskydd kan utföras som ett konstverk och snabbt bli kökets mest iögonfallande blickpunkt. Stänkskyddet kan exempelvis vara i glas, kakel, mosaik, sten, rostfri plåt. Endast fantasin sätter gränser.

Stödben

Stommar som håller upp väggar och tak. Ibland byggs de in i den fasta inredningen och ibland låter man dem utgöra ett synligt inslag i designen.

T

Takfönster

Fönster med samma lutning som taket. Takfönster i nybyggda vindsvåningar är oftast in mot gården. De kan utrustas med solskydd och persienner. De kan öppnas manuellt eller elektriskt. Ett vanligt märke på takfönster är Velux.

Takkupa

En gaveltillbyggnad ut från ett sluttande tak för att rymma ett vertikalt fönster.

Taknock

Den del av ett tak där takfallen möts, det vill säga normalt den högsta punkten på ett tak. När man talar om takhöjden i en vindsvåning så är det ofta höjd till nock som man är intresserad av.

Takterass

Plan del av tak med räcke.

Takvåning

Lägenhet/våning högst upp i flerbostadshus.

Trappspindel

Mittparti i trapphus kring vilket en trappa är uppbyggd.

Trappspindel – Newel

Trappspindel – Newel. A newel, also called a central pole or support column, is the central supporting pillar of a spiral staircase, around which a staircase is built.

V

V.U.P.

Förkortning för Vind Under Produktion. Siv Kraft Mäklarbyrå har under åren specialiserat sig på att sälja vindsvåningar under produktion. Detta ställer särskilda krav på hanteringen av visningar och avtalsskrivningar samt rådgivning kring byggnationen. Företaget förmedlade sin första V.U.P. år 1997.

Vangstycke/Vangel/Trappvang

Från tyska ”Treppenwange” är de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som alltså bildar trappans bärande stomme. Vangstyckena kan beroende på trappans utseende och konstruktion vara raka eller svängda. Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken.

Vindsvåning

Vindsvåningar är belägna direkt under snedtaket högst upp i flerfamiljshus. Det finns tre typer av fönster i vindsvåningar. Takfönster, fönsterkupor och altanpartier. Idag betraktas vindsvåningen som något attraktivt. Äldre byggda vindsvåningar har varit dåligt isolerade vilket gjort dem kalla på vintern och varma på sommaren. Vindsvåningen är ett relativt nytt begrepp. Tidigare pratade man mest om takvåningar, kalla vindsutrymmen och vindslägenheter. Ordet våning har kommit till när vindarna började byggas till exklusiva lägenheter högst upp under taknockarna.

Ä

Ägarlägenhet

Vid en ombildning av en fastighet till s.k. 3D fastighet så begränsar man den nya fastigheten i både höjd och djupled. Den nya fastigheten innehas med en direkt äganderätt av förvärvaren. Eftersom du äger din lägenhet (till skillnad mot bostadsrätt där föreningen äger lägenheten som du har rätt att disponera) så behöver du inte ha tillstånd om du till exempel vill hyra ut eller renovera din lägenhet. En annan viktig poäng är att du slipper betala ränta på föreningslån. Det enda du betalar är dina egna driftskostnader och ränta på de lån du själv tar vid köpet. Däremot så behöver du betala stämpelskatt (lagfart) när du köper en ägarlägenhet och pantbrev för att belåna den (precis som för andra fastigheter).

Änglatrappa

Trappformad murstock vid t.ex. en öppen spis. Oftast vitputsad.

Mer info / bilder