Puts

Ett tunt ytskikt av bruk. Har använts som fasadmaterial sedan antiken. Används idag både in- och utvändigt för att skydda bakomliggande väggar samt för att ge en vacker yta. I en vindsvåning är ofta murstocken till öppna spisen och de s.k. ‚änglatrapporna‚ putsad (se vidare ‚Änglatrappa‚).

ord.puts

« Tillbaka till ordlistan