Sälja råvind

För en bostadsrättsförening kan början på en god ekonomi starta på vinden. Ofta är det härfastighetens dolda tillgångar finns. Fler boende i huset ger ett ökat avgiftsunderlag samtidigt somköpeskillingarna från de nya medlemmarna ger föreningens kassa en rejäl förstärkning. Det öppnar för att till exempel uppskjutna renoveringar och stambyten kan genomföras. En positiv bieffekt efter enbyggnation är att husets energikostnader minskar när vinden blir mer välisolerad. Allt sammantagetgör att värdet på hela fastigheten i slutändan ökar.

 

Detär oss man kontaktar

Vi har längst erfarenhet och störst kompetens. Våra samarbeten med Stockholms främsta och mestvälrenommerade byggföretag och arkitekter ger oss bättre förutsättningar att redan från start bedöma vindens potential och hur den kan gynna föreningen ekonomiskt. Med tanke på att vi bara förmedlar vindsvåningar har vi en ständigt aktuell bild av hur marknaden ser ut och vad den efterfrågar. Denna inledande analys är naturligtvis kostnadsfri. När beslutet är taget tar vi fram ett juridiskt utarbetat upplåtelseavtal som tillvaratar såväl föreningens som köparens intresse på bästa sätt.