Från råvind till hem efter eget huvud

Vindsvåning, penthouse, loft, ateljé… kärt barn har många namn.Hem högst upp med utsikt, kan verkligen se ut på många sätt. Ofta, som i vårt fall,är det helt upp till dig själv. Då får det ett nytt namn, V.U.P., vilket är förkortningen för”vind under produktion”. Antingen kan det handla om en råvind som husets bostadsrättsförening säljer eller en fastighet där husets platta tak får en våning till.

 

Att köpa V.U.P.

Allt börjar med en ritning och sedan en träff uppe på vinden. Första gången vi ses hjälper vi dig att utifrån den helt tomma ytan föreställa dig arkitektens tankar. Förslaget tar du sedan med dig hem och funderar över. Kanske vill du ha ett större rum, eller varför inte ett till. Kanske en klädkammare, musikstudio eller bastu. I det här skedet är det mesta möjligt, så ta chansen. Tänk vilken planlösning som passar dina vanor, liksom vilken inredning och material som bäst speglar din personlighet.

 

Fast pris

Först till kvarn gäller. När du är klar med ditt beslut upprättas ett köpeavtal. Där anges tillträdesdag och på vilket sätt betalningen ska ske. Där finns också angivet vilket vite som utgår om våningen inte är slutbesiktigad och klar på inflyttningsdagen. Likaså hur köpeskillingen ska regleras om våningen blir mindre eller större än utlovat. Till köpeavtalet bifogas en rumsbeskrivning som detaljerat redogör för vad som ingår i priset för den färdiga bostaden.

 

Du är hela tiden med i processen

För att du på nära håll ska kunna följa hur våningen växer fram får du från början en tidplan för byggnationen och inredningen. Så snart kontraktet är skrivet bestäms nästa möte med byggmästare och platschef. Under processens gång får du hålltider för när varje beslut om rumsindelning, el, avlopp, kakel, bänkskivor i köket etc, ska tas. Vill du gå utanför de ‚färdiga‚ förslagen är det vid varje sådant möte som du kan påverka ditt boende. När våningen är klar och slutbesiktad är det dags för inflyttning.Då möts du och byggmästaren på vårt kontor för slutreglering av köpeskillingen. Samtidigt får du nycklarna samt alla skriftliga instruktioner och garantier som du kan komma att behöva.