ABT06

En förkortning för‚ Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Siffran 06 är helt enkelt en datering till det år då ABT reviderades. I avtal hänvisar man ofta till ABT06 för att slippa reglera alla detaljer i varje enskilt avtal.Tillbaka till ordlistan

Till toppen