Hanbjälke

Horisontell bjälke som utgör extra förstärkning av en takstol med stor spännvidd. Ibland låter man dessa bjälkar bli ett synligt inslag i vindsvåningens design och ibland väljer man att i så stor utsträckning som möjligt ”bygga bort” dem för att de inte ska inkräkta på bostadens rymd och utformning i övrigt. Hanbjälken blir en köldbrygga i vindsvåningar så man brukar vilja ta bort dem även av den anledningen också. Vill man ha bjälkar kan man sätta dit dem i efterhand och på en passande nivå. Några använder hanbjälkarna för belysningsplattformar. De används då oftast till att rikta ljuset uppåt. Detta förstärker ”vindskaraktären”. Det råder delade meningar om hanbjälkens vara eller inte. Ibland ersätts hanbjälken med ett dragstag som gör att bjälkarna inte blir så dominerande. Detta görs i vindsvåningar med låg takhöjd.



Tillbaka till ordlistan

Till toppen