Takkupa

En gaveltillbyggnad ut från ett sluttande tak för att rymma ett vertikalt fönster. I Stockholm finns ett standardmått för kupor som man får bygga. Bredden på kupan får max vara 1,4 meter utvändigt. Större mått betraktas ombyggnaden till kupa som en volymökning vilket sällan är tillåtet. Om taket är flackt så blir kupan lång och ljuset begränsas av kupans sidostycken. Ibland sätter man fönster i sidostyckena eller i taket på kupan. Detta gör att det kommer in mer ljus i rummet. Ett brantare tak ger en bättre kupa som ger ett bättre ljus in i bostaden.Tillbaka till ordlistan

Till toppen