Vangstycke/Vangel/Trappvang

är de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som bildar trappans bärande stomme. Ett vangstycke kan vara rak eller svängd beroende på trappans konstruktion och utformning. Planstegens ändar kan vara infällda i vangstyckets sida, ligga på lister fastsatta i vangstyckets sida eller ligga på kilformade klotsar fastsatta på vangstyckets kant. Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken. I vindsvåningar är trapporna svårplacerade. Detta för att man oftast behöver komma upp på den högsta punkten (nocken) för att inte slå i snedtaket eller krocka med en takbjälke.Tillbaka till ordlistan

Till toppen