Övrigt

Så kan en råvindsförsäljning öka värdet på föreningens fastighet

Råvindskonvertering är ett bra alternativ för bostadsrättsföreningar att skapa en bättre ekonomi. Genom att bygga om vinden till lägenheter får föreningen inte bara in mer pengar – värdet på själva fastigheten ökar också. Här listar vi flera faktorer som gör din bostadsrättsförening mer attraktiv.

När en fastighet får en nybyggd vindsvåning får hela föreningen en bättre ekonomi och en högre standard. En god ekonomi i föreningen påverkar värdet på alla lägenheter i huset och ökar chanserna till att göra en bra vinst när det är dags för försäljning.

Hög köpeskilling

När din förening säljer råvinden till ett byggföretag kan ni få väldigt bra betalt. Framför allt om fastigheten ligger på en eftertraktad adress, har en fin utsikt eller besitter andra särskilt gynnsamma förutsättningar. Vindsvåningar har generellt ett högt marknadsvärde och särskilt populärt är det som kallas V.U.P. (vindsvåningar under produktion). Detta innebär att en privatperson köper en vind av byggföretaget och sedan anpassar lägenheten efter egna önskemål i samråd med byggare och arkitekt. Föreningen kan alltså räkna med att få en hög köpeskilling för råvinden eftersom vindsvåningen går för ett högt pris.

Nya medlemmar

När föreningen upplåter råvinden och vinden förvandlas till bostad tillkommer nya medlemmar. Bostadsrättsföreningen får därmed in fler som betalar månadsavgift och fler som delar på de fasta kostnaderna.

Lägre energiförbrukning

Trots att den totala boarean blir större brukar energiförbrukningen inte påverkas av en råvindskonvertering. Tvärtom kan kostnaden för energiförbrukning gå ner. Detta beror på att  vindsbyggnationen medför en bättre värmeisolering för hela huset. På så sätt kan driftskostnaderna i föreningen hållas nere.

Amortera eller renovera

Tack vare köpeskillingen från försäljning av er råvind kan din förening amortera av lånen. Men köpeskillingen kan också användas till att renovera fastigheten. Att byta stammar och yttertak eller att installera hiss är är några exempel som höjer värdet på er förening.

Vindsvåningens värde smittar av sig

En V.U.P.  har ett högt marknadsvärde. Har föreningen dessutom god ekonomi kommer den blivande vindsvåningens marknadsvärde att öka. Att ha en vindsvåning med högt marknadsvärde påverkar även övriga lägenheter i huset. När vindsvåningen säljs till ett högt pris är det stor sannolikhet att övriga lägenheter i föreningen ökar i värde.

Hissen uppgraderas

Vid en råvindskonvertering är det vanligt att hissen uppgraderas. Många hissar är gamla och förbättringar av hissen görs vanligtvis bara när det är absolut nödvändigt. I samband med vindsbyggnationen dras hissen oftast upp till vindsplanet. I samband med det anpassas den till nu gällande regler och normer. En del föreningar passar på att dra ner hissen till källarplanet.

Lägre avgifter

När råvinden säljs får bostadsrättsföreningen bättre ekonomi och månadsavgifterna kan sänkas. Om föreningen väljer att amortera sänks lånen per kvadratmeter boarea. Genom att lånen sänks blir varje lägenhet mer värd. Låga lån per kvadratmeter boarea är intressant för en köpare och ökar chanserna till att göra en bra vinst när det är dags för försäljning av lägenheterna i föreningen.

Översta våningsplanet ökar i värde

Det är vanligt att de som tidigare bott högst upp knorrar lite när en råvindskonvertering kommer på tal. Men det är inte så dåligt som det låter! En vindsbyggnation har en värdeskapande effekt på lägenheten under vinden. Dels blir värme- och ljudisoleringen bättre i och med att isoleringen mellan vindsvåningen och lägenheten under blir god. Dessutom ökar den  översta lägenheten allra mest i värde när det tillkommer en vindsvåning.

Så där! Nu har du fått lite bättre koll på hur en upplåtelse av råvinden ökar värdet på fastigheten och förbättrar ekonomin för din bostadsrättsförening. Vill du veta om din förening kan sälja råvinden? Testa själv med hjälp av vår checklista Kan föreningens råvind byggas om till lägenheter?

 

Copyright Siv Kraft

Dela artikeln