Ordlista

ABT06

En förkortning för‚ Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Siffran 06 är helt enkelt en datering till det år då ABT reviderades. I avtal hänvisar man ofta till ABT06 för att slippa reglera alla detaljer i varje enskilt avtal.

Altan

I en vindsvåning brukar altanen vara utskuren i takfallet. I ett penthouse med raka väggar så skapas altanen i indragningen från fasaden på huvudbyggnaden till påbyggnaden på det platta taket. För att en vindsvåning ska bli bra krävs en altan. Dels för att altanen ger ett stort ljusinsläpp via det glasade altanpartiet, men också för att det skapas ett eftertraktat extra rum i lägenheten. Ljustillskottet är väldigt viktigt i en vindslägenhet då det förövrigt oftast är sparsamt med fönsterytor. En vackert utformad altan med möbler och växter ger en härlig stämning på kvällen. Med en genomtänkt belysning så blir altanen som en vacker tavla. Även på vintern. Är det dessutom utsikt så ger det en ytterligare dimension till tavlan. Vi har efterlyst altaner mot gatan eftersom det ger en mer levande stad. Att bryta det tråkiga likformiga taklandskapet där människan ska vara i centrum. Många städer tillåter att människan får ta plats i gatulivet. Titta upp i en kontinental stad så finns oftast härligt hängande trädgårdar från taken. Mer balkonger och altaner mot gatan skulle ha en ljuddämpande effekt där gatulivet inte skulle kunna utnyttja de kala fasaderna för att låta ljudet studsa runt okontrollerat. Om det byggs fler balkonger och altaner mot gatan så finns det fler chanser till blommor att växa i gatulivet. Mer altaner och balkonger åt folket! Både till de som bor och de som får uppleva dem från gatan.

Armatur

Av latin armatura, utrustning‚ skydd. Används främst i olika tekniska sammanhang för mängden kringkomponenter som stöd för huvudfunktionen. Exempelvis lamparmatur, den del av en lampa som bland annat innehåller hållare för glödlampa, upphängningsanordning, elektriska anslutningsdon och annan teknisk utrustning som behövs för att ljuskällan ska fungera. Kranar i kök och badrum är ett annat vanligt exempel på armatur.

Avfallskvarn

En avfallskvarn är en apparat som är inbyggd i diskbänkens avlopp. Kvarnen mal ner organiskt köksavfall som sedan kan spolas bort i avloppssystemet.

Axonometri

En 3-dimensionell ritning i icke perspektiv. Kan t.ex. användas för att åskådliggöra design- och inredningslösningar i din nya drömbostad på vinden.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!