Ordlista

Råvind

Oinredd vindsyta som ofta är oisolerad. I ett flerbostadshus i Stockholm brukar råvinden oftast användas till förvaring och ibland hyser den även hissmaskinrummet. Det finns ett starkt intresse för att omvandla råvindar till bostäder då kvm-priserna i Stockholms innerstad är höga och efterfrågan på bostäder stor. När en förening säljer råvinden förbättrar de sin ekonomi dels genom att stärka sina finanser med köpeskillingen och även genom att de ökar avgiftsunderlaget när de får in fler boende i huset. En liten positiv bieffekt brukar vara att energikostnaderna minskar då vinden efter byggnation blir mer välisolerad.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!