Ordlista

Takfönster

Fönster med samma lutning som taket. Takfönster i nybyggda vindsvåningar är oftast in mot gården. De kan utrustas med solskydd och persienner. De kan öppnas manuellt eller elektriskt. Ett vanligt märke på takfönster är Velux.

Takkupa

En gaveltillbyggnad ut från ett sluttande tak för att rymma ett vertikalt fönster. I Stockholm finns ett standardmått för kupor som man får bygga. Bredden på kupan får max vara 1,4 meter utvändigt. Större mått betraktas ombyggnaden till kupa som en volymökning vilket sällan är tillåtet. Om taket är flackt så blir kupan lång och ljuset begränsas av kupans sidostycken. Ibland sätter man fönster i sidostyckena eller i taket på kupan. Detta gör att det kommer in mer ljus i rummet. Ett brantare tak ger en bättre kupa som ger ett bättre ljus in i bostaden.

Taknock

Den del av ett tak där takfallen möts, det vill säga normalt den högsta punkten på ett tak. När man talar om takhöjden i en vindsvåning så är det ofta höjd till nock som man är intresserad av.

Takterass

Plan del av tak med räcke.

Takvåning

Lägenhet/våning högst upp i flerbostadshus.

Trappa

Vindsvåningar med två plan måste förbindas med en trappa. Idag finns en mängd varianter och möjligheter att skapa denna förbindelse. Det man ska tänka på när man projekterar trappan är hur ofta den kommer att användas. Om den används frekvent så bör man ha snälla mått på vilplan, stegdjup och steghöjd. Om det finns gott om utrymme så kan man använda trappan som en möbel eller ett arkitektoniskt avtryck i rummet. Att sitta i en trappa när soffor och stolar är upptagna är ju minst lika bra om trappan är utformad på rätt sätt. På projekteringsstadiet ska man tänka på att trappan kan användas som en social plattform som binder samman andra plattformar som tex kök, matplats och vardagsrum.

Trappspindel

Mittparti i trapphus kring vilket en trappa är uppbyggd.

Trappstege

Ett mellanting av stege och trappa. Trappor tar mycket plats och kan man få undan trappan från sällskapsytan så gör det väldigt mycket. Det kan spela stor roll för möjligheten att möblera och röra sig på det nedre planet. Kan man lyfta och hänga förbindelsen mellan planen på väggen så skapar det mycket utrymme. Ofta gör man en sådan lösning i en liten lägenhet med loft.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!