Ordlista

Hanbjälke

Horisontell bjälke som utgör extra förstärkning av en takstol med stor spännvidd. Ibland låter man dessa bjälkar bli ett synligt inslag i vindsvåningens design och ibland väljer man att i så stor utsträckning som möjligt ”bygga bort” dem för att de inte ska inkräkta på bostadens rymd och utformning i övrigt. Hanbjälken blir en köldbrygga i vindsvåningar så man brukar vilja ta bort dem även av den anledningen också. Vill man ha bjälkar kan man sätta dit dem i efterhand och på en passande nivå. Några använder hanbjälkarna för belysningsplattformar. De används då oftast till att rikta ljuset uppåt. Detta förstärker ”vindskaraktären”. Det råder delade meningar om hanbjälkens vara eller inte. Ibland ersätts hanbjälken med ett dragstag som gör att bjälkarna inte blir så dominerande. Detta görs i vindsvåningar med låg takhöjd.

Handledare

Funktionen och utseendet på handledaren är viktig för ett bra slutresultat. I vindsvåningar med trappor så vill man ha ett material på ledaren som binder ihop de båda planen på ett bra sätt. Läder är ett bra material som passar det mesta. Det är varmt och finns i många olika färger. I extrema fall kan det var snyggt med en infälld handledare i väggen. Det blir som en installation. En handledare som smälter in i väggen får våra hjärtan att slå lite snabbare.

Hjärtvägg/hjärtmur

Invändigt bärande vägg som löper i husets längdriktning.

Hålkäl

Konkav listprofil med halv- eller kvartscirkelformigt tvärsnitt. Ger vackert rundad övergång från vägg till tak.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!