Ordlista

NCS

Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. Färgsystemet används av allt från färgstyrning i produktutveckling och att säkerställa noggrannheten i målarfärgproduktion, till färgdesign i arkitektur och inredning.

Nisch

En inbuktning/urgröpning i mur/vägg. Kan med fördel göras i en vindsvåning under byggnation. En bra inredningsarkitekt/entreprenör eller mäklare kan se detta på ett tidigt stadium och föreslå hur utrymmet ska byggas på bästa sätt. Vindsvåningar har sämre förutsättningar för förvaring och då är det värdefullt att planera in nischer för förvaring/stämningshöjare där det går.

Norrpil

På en situationsplan anger man väderstrecken med en pil åt norr.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!