Ordlista

Oxöga

Cirkelformad öppning i vägg, fasad eller kupa med fönsterglas. Ganska ovanligt i vindsvåningar. Ibland kan man se runda fönster i mellanväggar för att skapa siktlinjer och ljus från takfönster eller intilliggande rum. Spröjsade runda fönster kallas för rosenfönster. Ses mest i kyrkor men kan förekomma på råvindar och vindsvåningar i Stockholm. Då oftast i hörnhus med kupol.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!