Ordlista

V.U.P.®

Förkortning för Vindsvåning Under Produktion. Siv Kraft Mäklarbyrå har under åren specialiserat sig på att förmedla vindsvåningar under produktion. Detta ställer särskilda krav på hanteringen av visningar och avtalsskrivningar samt rådgivning kring byggnationen. Företaget förmedlade sin första V.U.P. år 1995. VUP är ett registrerat varumärke hos Siv Kraft mäklarbyrå AB. Fram till dags datum så har SKM förmedlat ca 150 st vindsprojekt i Stockholms innerstad.

Vangstycke/vangel/trappvang

Är de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som bildar trappans bärande stomme. Ett vangstycke kan vara rak eller svängd beroende på trappans konstruktion och utformning. Planstegens ändar kan vara infällda i vangstyckets sida, ligga på lister fastsatta i vangstyckets sida eller ligga på kilformade klotsar fastsatta på vangstyckets kant. Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken. I vindsvåningar är trapporna svårplacerade. Detta för att man oftast behöver komma upp på den högsta punkten (nocken) för att inte slå i snedtaket eller krocka med en takbjälke.

Veinmatched / pattern matched

När marmorskivorna är placerade så att marmorns naturliga mönster fortsätter från en skiva till nästa skapas ett mer följsamt intryck. Detta kan ske både vertikalt på väggar men även på köksöar genom att venerna följer över kanter och fronter. En svensk översättning vi använder oss av är mönstermatchat.

Vindsvåning

Vindsvåningar är belägna direkt under snedtaket högst upp i flerfamiljshus. Det finns tre typer av fönster i vindsvåningar. Takfönster, fönsterkupor och altanpartier. Idag betraktas vindsvåningen som något attraktivt. Äldre byggda vindsvåningar har varit dåligt isolerade vilket gjort dem kalla på vintern och varma på sommaren. Vindsvåning är ett relativt nytt begrepp. Tidigare pratade man mest om takvåningar, kalla vindsutrymmen och vindslägenheter. Ordet våning har kommit till när vindarna började byggas till exklusiva lägenheter högst upp under taknockarna.

Väggfontän

Vi kan ju inte säga att väggfontänen är en trend i dagens vindsvåning, men det kanske blir. En dold reningsanläggning eller filter i väggen som ger rent vatten direkt ur kranen kanske vi kommer att se mer av i framtiden. Vi tycker det är ett trevligt inslag i köket. Fyll den med is och en flaska bubbel vid festliga tillfällen. Vi tycker att väggfontänen är vacker och bryter av det moderna i vindsvåningen. I ärlighetens namn så är det ju inte en svensk tradition utan finns mer på kontinenten för att ge byborna rent, svalkande vatten direkt ur väggen på torget eller marknadsplatsen.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss så hjälper vi dig!