Ordlista

A

ABT06
En förkortning för‚ Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Siffran 06 är helt enkelt en datering till det år då ABT reviderades. I...
+
Altan
I en vindsvåning brukar altanen vara utskuren i takfallet. I ett penthouse med raka väggar så skapas altanen i indragningen från fasaden på huvudbyggnaden till påbyggnaden på det platta taket. För att...
+
Armatur
Av latin armatura, utrustning‚ skydd. Används främst i olika tekniska sammanhang för mängden kringkomponenter som stöd för huvudfunktionen. Exempelvis lamparmatur, den del av en lampa som bland annat...
+
Avfallskvarn
En avfallskvarn är en apparat som är inbyggd i diskbänkens avlopp. Kvarnen mal ner organiskt köksavfall som sedan kan spolas bort i avloppssystemet.
Axonometri
En 3-dimensionell ritning i icke perspektiv. Kan t.ex. användas för att åskådliggöra design- och inredningslösningar i din nya drömbostad på vinden.

B

Badrum en suite
Badrum i direkt anslutning till ett sovrum. När du köper en V.U.P. så har du chansen att planera in detta i planen. En vindsvåning med en sådan plan är väldigt uppskattat. Om det finns plats planeras...
+
Biarea
Missbrukat uttryck som inte hör hemma i vindsvåningar.
Blindfönster
Ett blindfönster är en målning på en yttervägg som härmar ett intilliggande fönster. På långt håll ser det ut som ett riktigt fönster. På SivKraft mäklarbyrå har vi gått ett steg längre. Gör ett...
+
Boarea
Boarea är den yta i en lägenhet eller hus som är användningsbar för boende. För att ett våningsplan med snedtak ska mätas, måste takhöjden vara minst 1,9 m på en bredd av minst 0,6 m. Man mäter hela...
+
Bokal
En boendeform som kombinerar bostad och lokal, och vänder sig främst till småföretagare.
Bookmatched
Varje block av marmor är unikt. Blocken kan ha stora skillnader i deras uttryck i form av mer eller mindre distinkta vener. När man talar om marmor som är bookmatched så menar man skivor som är...
+
Burspråk
Utbyggt fasadparti, oftast försett med fönster. Vanligt förekommande i Stockholms 1800-talshus, däremot inte så ofta i vindsvåningar. Ger trevligt ljusinsläpp från flera håll.
Byggherre
Den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. Byggherren ansvarar för att bygglov finns och för att gällande lagstiftning följs.
Byggledare
Den som administrerar byggprojektet åt byggherren och bl.a. ansvarar för samordning, kostnadsstyrning, upphandling och uppföljning. Byggherren kan själv vara byggledare.
Byggmästare
Ansvarig byggentreprenör, ofta lokalt verksam.
Byggmästarvåning
Benämning för en våning som vid byggnadstillfället gjordes mer påkostad och då åt byggherren själv. Inte sällan i etage och med gott om balkonger/altaner.

D

Dressing room
Stor klädkammare som man kan gå in i, också kallad‚ walk in closet. Fick ordentligt genomslag i och med serien‚ Sex and the City‚ där Carries stora dröm var ett stort dressing room med specialbyggd...
+

E

Etagevåning
Lägenhet med flera våningsplan. Det är inte så ovanligt att en etagelägenhet är en‚ vanlig lägenhet‚ högst upp i huset som gjorts större genom att inreda den ovanför liggande vindsytan. Detta görs...
+

F

Fastighetsavgift
Varje lägenhet är en egen fastighet med fastighetsbeteckning och den taxeras ungefär som småhus. Nybyggda ägarlägenheter med värde år 2013 eller senare är helt befriade från fastighetsavgift i 15 år....
+
Fransk balkong
Inåtgående fönsterdörr med ett utvändigt smidesräcke utan balkongplatta.
Franskt fönster
Dubbelfönster som går ner till golvet och inte har någon mittpost.
Frontespis
En fortsättning av fasaden förbi takfoten. På vinden brukar det bli en stor fin kupa med fasad- och takfönster. Detta ger ett fint ljus in i rummet.
+

G

Gnistskydd
Skydd i golvet runt öppna spisar eller kakelugnar som hindrar att gnistor från eldstaden sätter eld på trägolvet. Gnistskyddet blir ofta ett vackert tillägg till eldstaden och kan vara av t.ex....
+
Golvyta/Totalyta
Den totala golvytan i lägenheten oberoende av vilken takhöjd det är brukar kallas golvyta eller ibland totalyta. Se upp så att det inte är endast denna yta som anges i annonsen eller prospektet när du...
+

H

Hanbjälke
Horisontell bjälke som utgör extra förstärkning av en takstol med stor spännvidd. Ibland låter man dessa bjälkar bli ett synligt inslag i vindsvåningens design och ibland väljer man att i så stor...
+
Handledare
Funktionen och utseendet på handledaren är viktig för ett bra slutresultat. I vindsvåningar med trappor så vill man ha ett material på ledaren som binder ihop de båda planen på ett bra sätt. Läder är...
+
Hjärtvägg/Hjärtmur
Invändigt bärande vägg som löper i husets längdriktning.
Hålkäl
Konkav listprofil med halv- eller kvartscirkelformigt tvärsnitt. Ger vackert rundad övergång från vägg till tak.

I

Integrerad köksutrustning
Vitvaror bakom lucka i samma design som resten av köket. Vanligt förekommande i vindsvåningar då man ofta har en öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum. På detta sätt smälter köket in...
+
Intresseregister
Vill du vara säker på att du får ta del av vårt unika utbud av vindsvåningar? Då ska du stå med i vårt intresseregister. Majoriteten av de vindsvåningar som vi förmedlar kommer aldrig ut på den öppna...
+

K

KNX
KNX-tekniken är en världsomfattande standard för alla applikationer i hem och fastighetsautomation, från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering,...
+
Kattvind
Litet och smalt utrymme längs sluttande vägg. Utrymmet används oftast till förvaring. I det här fallet har man byggt in en bokhylla.
+
Kommod
Skåp med integrerat handfat. Kommoden har utvecklats till vår tids badrumsskåp.
Kungsbalkong
Balkong som hör till kungsvåning. En indragen balkong som inte hänger utanför huskroppen. Djupet på en kungsbalkong brukar vara 1,1 meter. Längden varierar. Det sägs att man var tvungen att fråga...
+
Kungsvåning
Kungsvåningen är översta våningen på ett flervåningshus med balkonger i fil längs hela huskroppen, en från fasaden indragen vindsvåning. Kungsvåning var ett vanligt förekommande stildrag i...
+

L

LED/Lysdioder
LED (Light Emitting Diodes) alstrar ett ljus som är ett resultat av ett fysikaliskt fenomen som kallas elektroluminiscens. Fenomenet uppträder hos vissa material när de utsätts för elektromagnetisk...
+
Lagfart
Som köpare av en ägarlägenhet betalar du stämpelskatt (lagfart) vid förvärv. Lagfartskostnaden är idag 1,5 % av köpeskillingen för fysisk person och 4,25 % för juridisk person.
Lanternin
betecknar inom arkitektur en rund eller polygonal turell (litet torn) med fönster, som kröner ett tak eller en kupol. Inom modern arkitektur används ofta lanterniner för dagsljusinsläpp genom taket....
+
Lettra eller lättra
Något som blivit populärt är mönstrade handtag och strömbrytare. Greppvänligt och snyggt. En gammal teknik som används på metall för att få en mönstrad struktur på ytan. Den mest populära är...
+
Loft
Vindsutrymme eller övervåning. I vindsvåningen är loftet en liten del av hela bostaden. Kan vara ett litet utrymme för förvaring, men det förekommer större utrymmen. Då kallas de oftare för övervåning...
+

N

NCS
Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. Färgsystemet används av allt från färgstyrning i produktutveckling och att säkerställa...
+
Nisch
En inbuktning/urgröpning i mur/vägg. Kan med fördel göras i en vindsvåning under byggnation. En bra inredningsarkitekt/entreprenör eller mäklare kan se detta på ett tidigt stadium och föreslå hur...
+
Norrpil
På en situationsplan anger man väderstrecken med en pil åt norr.

O

Oxöga
Cirkelformad öppning i vägg, fasad eller kupa med fönsterglas. Ganska ovanligt i vindsvåningar. Ibland kan man se runda fönster i mellanväggar för att skapa siktlinjer och ljus från takfönster eller...
+

P

Pantbrev
För att belåna fastigheten behöver du ta ut pantbrev. Pantbrevskostnaden är 2 % på det belopp du vill låna. Pantbreven följer fastigheten så när du säljer får din köpare överta dina pantbrev...
+
Penthouse
Till skillnad från vindsvåningen är ett penthouse inte belägen under ett sluttande tak och får därför en helt annan karaktär med raka väggar. Penthouse byggs på en platt grund högst upp i ett hus....
+
Piano Nobile
Även kallat den förnäma våningen. Detta är huvudvåningen i ett palats eller annan byggnad. Vanligtvis ligger den en eller två trappor upp i huset med högre i tak än övriga våningar och med en rikare...
+
Planritning/Planskiss
En ritning i skala som beskriver lägenhetens layout och funktioner. Ett ovärderligt verktyg för vindsköpare när de ska sätta sig in i hur det nya boendet kommer att gestalta sig och om favoritsoffan...
+
Platsbyggd inredning/Platsbyggt kök
Ett kök eller inredning som ritats, designats och tillverkats för en speciell lägenhet. Används ofta i vindsvåningar då det finns så många vinklar och vrår att ta hänsyn till.
+
Puts
Ett tunt ytskikt av bruk. Har använts som fasadmaterial sedan antiken. Används idag både in- och utvändigt för att skydda bakomliggande väggar samt för att ge en vacker yta. I en vindsvåning är ofta...
+

R

Råvind
Oinredd vindsyta som ofta är oisolerad. I ett flerbostadshus i Stockholm brukar råvinden oftast användas till förvaring och ibland hyser den även hissmaskinrummet. Det finns ett starkt intresse för...
+

S

Sidofönster
Oftast smalt fönster i anslutning till ytterdörr. I vindsvåningar förekommer sidofönstren främst vid altanen. Sidofönstret sätter man in i sidospeglarna som oftast är plåt beklädda. Altansidofönster...
+
Siv Kraft-vind
Siv Kraft bygger inga vindsvåningar. Däremot är vi med i projekteringen och på ritningsstadiet. Det är viktigt för entreprenören att samtliga våningar i projektet ska vara säljbara. Det är ingen konst...
+
Skala
Storleksförhållande på t.ex. en ritning. Ta gärna med en skalstock när du går på visning så blir det lättare att räkna ut de verkliga avstånden på planritningen, såvida ritningen är skalenlig...
+
Skalmått
Ritningar illustrerar byggnader och byggdelar i förminskad skala. Aktuell skala för en ritning framgår i skrivfältet och/eller i direkt anslutning till en detaljritning eller sektion. Observera att...
+
Skalstock
En skalstock är en linjal med olika skalor för mätning på ritningar. De har en triangulär form och kan på så sätt bestå av sex olika skalor. Fördelningen av skalor kan variera mellan skalstockar, men...
+
Smatt
En smatt är ett litet trångt utrymme exempelvis en vrå, smyg eller skrymsle.
Smyg
Väggkant mot en öppning, t ex fönstersmyg.
Split-level
Hus eller lägenhet där en våning eller rum är beläget halvvägs mellan två våningar. Ibland är det en bit ner till bjälklagets botten och då ”gräver” man nedåt. Ibland är det högt upp till fönstret. Då...
+
Spröjs
Spröjsverk är ett ramverk inom en fönsterbåge med flera rutor i till exempel fönster eller dörrar. De kan vara tillverkade i olika material men de mest vanliga är trä eller aluminium. Tidigare var...
+
Stuck/Stuckatur
Stuck, efter italienska stucco, är ett samlingsnamn för olika blandningar av gips, marmormjöl och lim som används för att framställa dekorativa ytor och detaljer inom arkitektur och konst. Ett...
+
Stänkskydd
Skyddar väggen bakom köksutrustningen. Ett stänkskydd kan utföras som ett konstverk och snabbt bli kökets mest iögonfallande blickpunkt. Stänkskyddet kan exempelvis vara i glas, kakel, mosaik, sten...
+
Stödben
Stommar som håller upp väggar och tak. Ibland byggs de in och blir fast inredning och ibland låter man dem utgöra ett synligt inslag i designen. Många vill ha bort dem medan andra tycker det hör till...
+

T

Takfönster
Fönster med samma lutning som taket. Takfönster i nybyggda vindsvåningar är oftast in mot gården. De kan utrustas med solskydd och persienner. De kan öppnas manuellt eller elektriskt. Ett vanligt...
+
Takkupa
En gaveltillbyggnad ut från ett sluttande tak för att rymma ett vertikalt fönster. I Stockholm finns ett standardmått för kupor som man får bygga. Bredden på kupan får max vara 1,4 meter utvändigt....
+
Taknock
Den del av ett tak där takfallen möts, det vill säga normalt den högsta punkten på ett tak. När man talar om takhöjden i en vindsvåning så är det ofta höjd till nock som man är intresserad av...
+
Takterass
Plan del av tak med räcke.
Takvåning
Lägenhet/våning högst upp i flerbostadshus.
Trappa
Vindsvåningar med två plan måste förbindas med en trappa. Idag finns en mängd varianter och möjligheter att skapa denna förbindelse. Det man ska tänka på när man projekterar trappan är hur ofta den...
+
Trappspindel
Mittparti i trapphus kring vilket en trappa är uppbyggd.
Trappstege
Ett mellanting av stege och trappa. Trappor tar mycket plats och kan man få undan trappan från sällskapsytan så gör det väldigt mycket. Det kan spela stor roll för möjligheten att möblera och röra sig...
+

V

V.U.P.®
Förkortning för Vindsvåning Under Produktion. Siv Kraft Mäklarbyrå har under åren specialiserat sig på att förmedla vindsvåningar under produktion. Detta ställer särskilda krav på hanteringen av...
+
Vangstycke/Vangel/Trappvang
är de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som bildar trappans bärande stomme. Ett vangstycke kan vara rak eller svängd beroende på trappans konstruktion och utformning....
+
Veinmatched / Pattern matched
När marmorskivorna är placerade så att marmorns naturliga mönster fortsätter från en skiva till nästa skapas ett mer följsamt intryck. Detta kan ske både vertikalt på väggar men även på köksöar genom...
+
Vindsvåning
Vindsvåningar är belägna direkt under snedtaket högst upp i flerfamiljshus. Det finns tre typer av fönster i vindsvåningar. Takfönster, fönsterkupor och altanpartier. Idag betraktas vindsvåningen som...
+
Väggfontän
Vi kan ju inte säga att väggfontänen är en trend i dagens vindsvåning, men det kanske blir. En dold reningsanläggning eller filter i väggen som ger rent vatten direkt ur kranen kanske vi kommer att se...
+

Ä

Ägarlägenhet
Vid en ombildning av en fastighet till s.k. 3D fastighet så begränsar man den nya fastigheten i både höjd och djupled. Den nya fastigheten innehas med en direkt äganderätt av förvärvaren. Eftersom du...
+
Änglatrappa
Trappformad murstock vid t.ex. en öppen spis. Oftast vitputsad.
+

Å

Återvinning/ återanvändning
Varför inte använda material som redan finns på vinden eller taket. På SivKraft mäklarbyrå har vi tagit fasta på detta. En skorsten/vindflöjel har blivit lampa. En vindsdörr i järn har blivit en dörr...
+
Till toppen